مناظره دكتر عبدالله گنجي، مدير مسئول روزنامه جوان و دكتر محمدعلي وكيلي مدير مسئول روزنامه ابتكار با موضوع جايگاه رسانه‌ها در پروسه نفوذ ديروز در محل دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران برگزار شد.
دكتر گنجي در اين مناظره با اشاره به اينكه ديپلماسي عمومي جوهره نفوذ است، ‌اظهار داشت: در خصوص پروژه نفوذ عليه جمهوري اسلامي ايران بايد نگاهي پديدارشناسانه داشته باشيم و نگاه جهاني در اين حوزه خطا است. من در اين حوزه نگران هستم كه نفوذ به مسئله‌اي انتزاعي و محل نزاع تبديل شود و عده‌اي به عمد يا به سهو تلاش مي‌كنند، نفوذ را به اين وادي بكشانند.  مديرمسئول روزنامه جوان با بيان اينكه نفوذ يك پديده نوزا نيست، ادامه داد: بايد مسئله نفوذ را پس از برجام بررسي كنيم. مسئله نفوذ مبتني بر اين است كه امريكايي‌ها كه از تقابل سياسي نتيجه نگرفتند با استفاده از مدل برجام به دنبال تحقق اهداف خود هستند و اينگونه استنباط مي‌كنند كه چيزي را كه نتوانستيم با تقابل به دست بياوريم، مي‌شود با تعامل به دست آورد.  گنجي سپس به مطالعات و رصدهاي صورت گرفته در داخل كشور و پس از برجام اشاره كرد و افزود: امريكايي‌ها با كليد واژه هشت سال و 10 سال يك پروسه‌اي دارند و فكر مي‌كنند در اين 10 سال عمر فيزيكي رهبري تمام مي‌شود و اركان جمهوري اسلامي ايران هم فرو مي‌پاشد، اين نكته‌اي بود كه رهبر معظم انقلاب در ديدار فرماندهان سپاه نيز به آن اشاره فرمودند.  مدير مسئول روزنامه جوان تصريح كرد: نكته مهم در حوزه نفوذ كه هم بنده و هم آقاي وكيلي روي آن اشتراك نظر داريم، اين است كه هدف نفوذ تهي كردن نظام از ماهيت حقيقي خود است.
وي در ادامه اين مناظره، با اشاره به آنكه رهبري پس از برجام در هيچ سخنراني عمومي، موضوع نفوذ را رها نكرده‌اند، عنوان كرد: اين روند در حالي بود كه جريان اصلاح طلب و رسانه‌هايشان در اين باره سكوت كردند تا اينكه رئيس جمهور در سخنان خود با تقليل دادن موضوع نفوذ به دستگيري چند خبرنگار، اين موضوع را مطرح كرد. درست پس از اين گفته‌هاي رئيس جمهوري بود كه رسانه‌هاي اصلاح طلب شروع به خراب كردن موضوع نفوذ كردند. اين رسانه‌ها از نفوذ تفسيري ارائه دادند كه نه نظر رهبري بود و نه مصداق غرب، بلكه تفسيري جناحي در اين حوزه بود.
‌ ‌
قرار دادن مردم بر سر دوراهي
مدير مسئول روزنامه جوان با اشاره به اينكه غرب مي‌خواهد چهره‌ای فاسد و سياه از نظام جمهوري اسلامي ايران نشان دهد، گفت: آنها به دنبال قرار دادن مردم بر سر دو راهي ارزش‌ها و آرمان‌ها با رفاه و توسعه هستند. همچنين غرب مي‌كوشد در داخل جمهوري اسلامي القاي دوپارگي كند. به عنوان نمونه براي امريكا محتواي برجام مهم نيست، ‌بلكه در كنگره مدام از كري مي‌پرسند كه مبادا ايران از طريق دارايي‌هاي آزاد شده خود به حزب‌الله و سوريه موشك بدهد. كري هم در پاسخ مي‌گويد: اگر توافق نمي‌كرديم معلوم نبود در انتخابات آينده چه بر سر روحاني مي‌آيد. همچنين اوباما در جايي از سخنانش مي‌گويد‌‌ همان‌گونه كه در ايران مرگ بر امريكا و اسرائيل مي‌گويند مرگ بر روحاني هم مي‌گويند، در حالي كه اين يك سخن غلط است و مي‌خواهد اينگونه القا كند كه مردم به يك دولت مشروع توهين مي‌كنند.  دكتر گنجي در بخش ديگري از اين مناظره اظهار داشت: در نگاه غرب غلبه سياست يا غلبه دين يا تفكيك آنها بين دين و سياست است اما در نگاه امام دين زايشگاه سياست است و حكومت براي به بهشت رفتن مردم وظيفه دارد. اگر رهبري به عنوان يكي از متوليان سياست دين را براي چاپيدن مردم مي‌خواستند،  اين حرف كه از دين به عنوان ابزاري براي قدرت استفاده مي‌كردند درست بود حال آنكه چنين نيست.

نفوذ ابعاد ادراكي و نرم دارد
وي در ادامه به واكنش برخي رسانه‌ها اشاره كرد و گفت: برخي رسانه‌هاي ما اگر امريكايي‌ها تنها يك نقطه مثبت از ايران را بيان كنند به تيتر يك خود تبديل می‌کنند ولي اگر صد حرف زشت و توهين‌آميز بزنند در روزنامه و سايت و خبرگزاريشان نمي‌آيد و رهبري به اين كار بزك كردن دشمن مي‌گويند.  مديرمسئول روزنامه جوان همچنين با تاكيد بر اينكه نظام جمهوري اسلامي ايران به مردم تكيه كرده است، گفت: نفوذ ابعاد ادراكي و نرم دارد و ما خيلي نگران اين هستيم كه بخشي از مديران و مردم به اين باور برسند كه بر سر دوراهي كه غرب براي آنها گذاشته بايد يك راه را انتخاب كنند، به عنوان مثال آموزش و پرورش در نشريه‌هاي آبان‌ماه خود اصلاً به سالروز استكبارستيزي اشاره نكرده است و در هشت جلد مجلات رشد براي اولين بار است كه هيچ اشاره‌اي به لانه جاسوسي نشده و فقط در 100كلمه آن هم در دو نشريه به روز دانش‌آموز پرداخته شده است و ما اين را يك خطر مي‌دانيم چرا كه نسل آينده تنها از اين طريق است كه با تاريخ آشنا مي‌شود.  گنجي در بخش ديگري از اين مناظره در پاسخ به وكيلي كه مدعي شد تفكرات اصلاح‌طلبي به انديشه امام نزديك‌تر است، گفت: ما بايد امام را فراتر از جمهوري‌خواهي ببينيم، همه امام جمهوري نيست و ايشان ابعاد ديگري هم دارند.  وي سپس به اقدامات جريان اصلاح‌طلب اشاره و اضافه كرد: نخبگان فكري اصلاح‌طلب با نظام مشكل ماهيتي و هويتي دارند و وقتي مي‌خواهند به اصولگرايان حمله كنند، به اركان قانوني حمله مي‌كنند.
‌ ‌ 
اصلاح طلبان كاسب و نخاله هم دارند
در بخشي از اين مناظره، دكتر وكيلي، مديرمسئول روزنامه ابتكار با اشاره به اينكه نفوذ جزئي از جهان جديد است، عنوان كرد: طرح اين ادعا براي دور كردن نفوذ از فضاي جمهوري اسلامي ايران نيست، چراكه در مسير نفوذ انقلاب اسلامي هدف است.  وي سپس با اشاره به اينكه امروز عمق استراتژيك ايران در يمن و لبنان است، ادامه داد: البته موضوع نفوذ، جريان يك‌طرفه نيست و جمهوري اسلامي هم به دنبال نفوذ در لايه‌هاي اجتماعي كشورها است، به عنوان نمونه نامه اخير رهبري به جوانان اروپايي خود مصداق تلاش ايران براي نفوذ است.  مديرمسئول روزنامه ابتكار با انتقاد از ايجاد فضاي دوقطبي در جامعه ادامه داد: ايجاد چنين فضايي باعث كاستن از سرمايه‌هاي اجتماعي كشور مي‌شود و اين فضا را براي نفوذ دشمن فراهم مي‌كند.  وكيلي با طرح اين ادعا كه گفتمان اصلاح‌طلبي به انديشه‌هاي امام نزديك‌تر است و اين گفتمان ظرفيت بيشتري در برابر نفوذ دارد، اشاره كرد: البته ممكن است در جريان اصلاح‌طلب كاسب و نخاله هم وجود داشته باشد. اين در حالي است كه گرد و خاك‌هاي سياسي تاكنون اين فرصت و موقعيت را به وجود نياورده كه اين جريان غربال و يكدست شود.  وي در بخش پاياني سخنان خود تأكيد كرد: ما اعتقاد داريم كه ممكن است امريكايي‌ها در جريان برجام بدعهدي كنند اما طرح اين ادعا كه روحاني و ظريف با مهندسي دشمن برجام را پذيرفتند، خود از نشانه‌هاي نفوذ دشمن است.