? بسيج اجتماعي،توسعه سياسي ،شبكه ها وجنبش هاي اجتماعي در ايران
خانه نخست آرشیو تالیفات و کتب بسيج اجتماعي،توسعه سياسي ،شبكه ها وجنبش هاي اجتماعي در ايران

اين كتاب متاثر از حوادث بعداز انتخابات 1388 نوشته شد وبه نسبت جريانات سياسي و شبكه هاي اجتماعي كه در انتخابات به كارگرفته شد مي پردازد.ضميمه كتاب نيز نقد كتاب "موانع توسعه سياسي در ايران"نوشته دكتر حسين بشيريه مي باشد

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی