? جريان شناسي انتخابات رياست جمهوري 1388
خانه نخست آرشیو تالیفات و کتب جريان شناسي انتخابات رياست جمهوري 1388

اين كتاب به نقش احزاب و جريانات و تشكلهاي دانشجويي در قبل و بعد از انتخابات مي پردازد1-جريان اصلاحات وگروهاي فعال ان2-جريان اصوا گرا و گروههاي فعال ان 3-جريان دانشجويي و 6 اتحاديه ان4- اپوزسيون داخلي و خارجي5- شخصيت هاي اثر گذار غير حزبي .اين كتاب توسط انتشارات بسيج دانشجويي در سال 1390 منتشر شد

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی