? روش و نیازمندیهای جریان شناسی
خانه نخست آرشیو تالیفات و کتب روش و نیازمندیهای جریان شناسی

 

توضیحات

جريان شناسي از مهم ترين موضوعات جهت فهم و تحليل مسائل سياسي، اجتماعي، فرهنگي و فکري در ايران است که از جذابيت خاصي برخوردار است. تاريخ مند شدنِ شکل گيري، رفتار و مواضع جريانات يکي از منابع مهم در مطالعه تاريخ معاصر ايران است که طرفداران زيادي دارد. کتاب هايي که در ايران معاصر در حوزه جريان شناسي تاليف شده اند بسيار اندک هستند و در عين پايين بودن کميت، چگونگي ورود به شناخت جريانات يک خلاء اساسي در آنان بوده است. چگونه مي توان يک جريان را شناخت؟ متد علمي آن چه مي تواند باشد؟ رهيافت هاي علوم انساني را چگونه مي توان در فرآيند شناخت جريانات استخدام نمود؟ دقت در توليدات موجود درباره جريان شناسي نشان مي دهد که تاکنون روشي براي شناخت و مطالعه جريانات و خصوصاً جريانات سياسي و فرهنگي در ايران وجود ندارد و نويسندگان و گويندگان اين موضوع، مبتني بر فهم سليقه محور به آ‌ن مي پردازند. معاون پروهشي خبرگزاري فارس از طريق جناب آقاي عبداله گنجي که از دانش آموختگان علم سياست در ايران است و سالها در محافل دانشجويي به مبحث جريان شناسي پرداخته است درصدد ارائه الگويي جهت مطالعه روشمند جريانات مختلف در ايران برآمد که در اين کتاب قابل بهره برداري است. در اين کتاب تلاش شده است تعاريف ابتر از جريان شناسي با تکامل پژوهش هاي پيشين مرتفع گردد. در اين کتاب تلاش شده است شناخت حوزه انديشه‌ي جريانات مقدم بر عرصه هاي ديگر معرفي شود. چراکه تا شناخت انديشه ميسر نگردد، ابعاد سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جريانات ممکن نخواهد بود. در اين کتاب با بهره گيري از روش هاي تاريخي و گفتماني همچون جامعه‌شناسي معرفت، سير jxور تاريخي، مطالعه طولي-تاريخي و روش اصولي مطالعه جريانات سياسي تسهيل شده است. اين اثر که در نوع خود اولين بار در ايران تاليف و منتشر مي شود، مي تواند علاقه مندان به جريان شناسي را کمک نمايد تا از طريق «روش» به موضوع وارد شوند. روش هاي موجود در اين کتاب به مثابه ياد گرفتن روش ماهي گيري است. بدين معني که با مطالعه اين کتاب مي توان مستقلاً به شناخت جريانات پرداخت و از مراجعه به کلاس هاي ميداني و سخراني ها اقنا بود. اين کتاب آميزه اي از مسائل تئوريک و ميداني است و هدف از نحوه تهيه آن، کاربردي کردن روش هاي موجود در کتاب است. روش هاي موجود در کتاب علاوه بر توضيح پيرامون چيستي و چگونگي روش، با «مطالعه موردي» در ايران عجين شده است تا جبنه هاي عيني و کاربردي آن لحاظ گردد. اميد است مورد توجه علاقه مندان به موضوع جريان شناسي خصوصاً جوانان و دانشجويان قرار گيرد و علمي و روشمند شدن مطالعه جريان شناسي در کشور را به نظاره بنشينيم. خوانندگان محترم مي توانند پيشنهادات، انتقادات و ايده هاي خود جهت تکامل چاپ هاي بعدي کتاب را به معاون پژوهشي خبرگزاري فارس يا مولف ارسال نمايند.برای تهیه این کتاب با معاونت پژوهشی فارس تماس بگیرید.تلفن88911669

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی